Rekonstrukce zemědělské usedlosti

Lokalita: Zádolí
Štítek: rekonstrukce, výstavba

Dožilý a muselo dojít k částečné demolici, kdy byla odstraněna střešní krytina vč. krovu a také část objektu, kdy staticky nevyhovující obvodové kamenné zdivo bylo nahrazeno novým zdivem cihelným vč. nových betonových základů. Celková rekonstrukce samotného objektu ale i zpevněné plochy kolem objektu byly koncipovány tak, aby nebylo měněno hmotové řešení a byl kladen důraz na použití přírodních materiálů (dřevěná okna a dveře, pálená krytina, opukový kámen, žulové kostky ap.) a citlivé architektonické řešení. Proto byla barevnost fasády řešena v přírodních zemitých odstínech. Využití takto zrekonstruované budovy zůstalo prakticky stejné. V objektu jsou umístěny sklady, WC, kuchyňka a garáž.