Pro obce

Opravy a rekonstrukce památek

Vždy si všímáme původní architektury objektu. Díky naší citlivé restaurátorské práci si budova i přes rozsáhlé opravy zachová svůj ráz a historickou hodnotu. Plníme přání zadavatele i národního památkového ústavu. Zlepšujeme vizuální stav a obnovujeme chátrající prvky na fasádě. Nabízíme štukatérské práce, rekonstrukce šindelových střech a také odborný restaurátorský tým.

Stavební práce, veřejné zakázky

Realizujeme pro vás stavební činnost od opravy základní školy až po realizaci pozemních komunikací. Jsme vám k dispozici na výstavbu hřišť, rozšíření herních prostor, výstavbu průmyslových budov nebo výstavbu sídla. Dodávku zpracujeme kompletně dle zadání investora a zadávací dokumentace. 

Pozemní komunikace

Cesta vydrží co má! Pokud se udělá dobře. Vždycky záleží, co je pod asfaltem, proto dodržujeme skladbu materiálů a děláme cesty tak, jak se mají dělat. Jsme rychlí z hlediska zpracování a výstavby. Dodáváme většinou o měsíc dřív, než je dohodnutý termín dle požadavků investora. 

Parky a zeleň

Chcete ve své obci park a kus přírody? Máme za sebou úspěšné realizace např. výstavbu Central park uprostřed obce s klidovou zónou pro relaxaci. Provádíme kompletní dodávku řešení, která obsahuje výsadbu rostlin – stromů, keřů…, dodávku mobiláře – laviček, košů, osvětlení. Vytvoříme také pozemní komunikace jakou je mlatová stezka a chodníčky. 

Demolice

Máte objekt, který chcete odborně zlikvidovat? Zařídíme demolici hospodářské nemovitosti, skladovací haly nebo chalupy s následným podrcením materiálu přímo na stavbě a odvozem stavební suti na skládku. Součástí práce je také bourání betonů, cihelných zdí. Výsledkem pro vás bude kompletní odstranění budovy a vyčištění pozemku.