Oblastní charita Hradec Králové

Lokalita: Hradec Králové
Termín realizace: květen 2011 – září 2011
Štítek: štukatérské práce

Na začátku jsme převzali fasádu ve velmi špatném stavu z důvodu zastarání a působení povětrnostních vlivů. V rámci zakázky došlo k obnově říms, šambrán oken a dveří a zachránění dekoračních profilů. Objekt do budov, které se svým vzhledem odkazují na typického hradeckého architekta Josefa Gočára.