Kostel Klášter nad Dědinou

Lokalita: Klášter nad Dědinou
Termín realizace: květen 2007 – září 2007
Štítek: štukatérské práce

K obnově fasád a říms došlo na budově katolického kostelíku pocházejícího dle odhadu až ze 16. století. Dále byly provedeny klempířské práce a obnova střešní krytiny. Vše bylo uděláno podle původní dochované dokumentace a fotek. Speciální technologií jsme také provedli vyčištění průčelí z pískovce při vstupu do kostela.