Kaple Čánka

Lokalita: Čánka
Termín realizace: červen 2016 – září 2016
Štítek: štukatérské práce

Zadáním bylo zlepšit vizuální stav budovy a obnovit chátrající prvky na fasádě. Cílem bylo celkové oživení poutního místa. Stavební práce se skládaly z odizolování objektu pomocí sanačních omítek, zachránění dekoračních prvků nad vchodem do kaple. V závěrečné fázi stavby bylo provedeno přístupový chodník ke kapli ze žulových kostek.